Jangan Takut Mengkritik Umara dan Ulama

Umat Islam yang baik adalah pribadi yang tidak hanya menebarkan kebaikan dan kebenaran Islam kepada sesama manusia. Akan tetapi juga dapat mengingatkan pemimpinnya (umara dan ulama), bila mereka melakukan kesalahan/kekeliruan dan keluar dari nilai dan norma Ilahiyah. Sebab kewajiban saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan merupakan tanggungjawab keumatan dan kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah … Continue reading

Ulama Juga Manusia

Ulama juga manusia biasa! Ia tidak luput dari berbuat salah, keliru menafsirkan sesuatu, bebas kepentingan duniawi, dan terhindar dari jebakan kepentingan politik penguasa. Olehnya, umat jangan mendewakan dan mengkultuskan mereka. Mendeawakan dan mengkultuskan ulama hanya akan membuat umat berlaku syirik. Hanya Rasulullah Saw yang dijamin oleh Allah Swt terbebas dari berbuat kesalahan dan dosa. Namun … Continue reading

Dimanakah Peran Ulama?

Di negeri ini, harapan tentang keadilan hanya bisa diharapkan dari kasih sayang Tuhan. Negara telah gagal menjamin rasa adil bagi warganya; orang pintar terus berdebat tentang makna keadilan; dan alim ulama hanya sibuk membersihkan jubah kebesarannya. Orang-orang yang katanya paham agama dan memiliki gelar keagamaan panjang, pada dasarnya mereka hanya membingungkan umat dan memecah belah … Continue reading

ISLAM adalah Nasehat dan Anjuran

Ajaran-ajaran Islam adalah sebuah anjuran. Allah memberikan kebebasan dan kedaulatan penuh kepada hamba-hambaNya untuk mau melaksanakannya atau pun tidak. Karena sesungguhnya di dalam Islam, batasan-batasan yang hak dan batil telah jelas hukumnya. “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih … Continue reading

Kritik Terhadap Fatwa MUI

Tidak perlu banyak fatwa dikeluarkan oleh MUI tentang suatu perkara halal dan haram. Semakin banyak dikeluarkan fatwa tentang perkara-perkara kecabangan (Furu’iyah) yang bersifat aksidental, maka ini pertanda ada masalah besar diurusan utama/pokok (Ushuliyah) yang selama ini tidak serius diurus dan dicarikan jalan keluarnya oleh MUI, yaitu tentang pendidikan agama sebagai fondasi membangun akhlakul karimah generasi … Continue reading

Letter to My Latest Street Abuser

International Women’s Day seems like a good time to record and share this poem. I’ve been dismayed by all the people putting comments on news articles attempting to downplay the oppress… Source: Letter to My Latest Street Abuser